Forum för levande historia

Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande

Maktmedveten produktion

UTBILDNING FÖR ALLAS LIKA VÄRDE

I ett demokratiskt samhället ska vi, när vi vänder oss till våra gemensamma myndigheter, kunna känna oss trygga med att vi blir fördomsfritt och likvärdigt bemötta. Vi är många som behöver hjälpas åt för att komma närmare ett sådant samhälle och därför blev vi glada när Forum för levande historia kom till oss med en förfrågan.

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. De ville ha hjälp med att ta fram en webbutbildning för öka kunskapen om rasism och likvärdigt bemötande bland myndighetsanställda i landet.

Budgeten tillät inte produktion av film, så vi tittade i stället åt ett annat format som vi vet har nästan liknade effekt i utbildningssammanhang – ljuddrama. Ett ljuddrama ger möjlighet att gestalta en berättelse som underlättar för lyssnaren att leva sign in i hur en situation kan upplevas av någon annan. Den går att lyssna på själv eller tillsammans i grupp och kan sedan fungera som utgångspunkt för reflektioner, ny kunskap och förändringsarbete.

Vi började med ett idéseminarium med uppdragsgivaren för att diskutera behov och mål. Baserat på diskussionerna utvecklade vi konceptet för webbutbildningen och en övergripande plan för innehåll och struktur.

Vi samlade in berättelser från verkligheten och omarbetade dem till fiktion i nära samarbete med manusförfattare och uppdragsgivare. En referensgrupp med målgruppsrepresentanter bidrog med värdefull feedback, reflektioner och insikter. Med hjälp av dem utvecklade vi sedan webbutbildningen i sin helhet.

ANTIRASISMENS BYGGKLOSSAR

  • Kunskap om rasismens historia
  • Likvärdigt bemötande i praktiken
  • Intersektionella perspektiv som verktyg
  • Självreflektion och dolda fördomar

WEBB FÖR LIKVÄRDIGHET

Webbutbildningen “Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande” finns nu tillgänglig för all myndighetspersonal som vill utveckla sitt arbete mot rasism och för ett likvärdigt bemötande av alla. Vi är stolta över resultatet och glada för den feedback vi fått om att de upplevelsebaserad delarna skapar engagemang och samtal ute på landets myndigheter.

Du kan själv ta del av webbutbildningen här.

Form och Illustrationer: Lina Forsgren, Soja

Vill du veta mer om vårt arbete för Forum för levande historia
Hör gärna av dig till oss!

Vill du veta mer om vårt arbete för Forum för levande historia
Hör gärna av dig till oss!

Wendy Francis

‭+46 (0)76 626 66 25

wendy.francis@amphi.se