MÄN, Unizon, Roks

Filmer och material om att förebygga våld med fokus på maskulinitetsnormer

Jämlikhet med fokus på barn och unga

NORMER UNDER FÖRÄNDRING

Hur ska vi väcka ungas mod att utmana föreställningar om maskulinitetsnormer och våga ta avstånd från destruktiva machokulturer? Organisationerna MÄN, Roks och Unizon dividerade just denna frågeställning när de kontaktade Amphi för ett samarbete. Vi var entusiastiska över deras förfrågan, då vi alltid har engagerat oss i arbetet med att omdefiniera normer kring maskulinitet och skapa utrymme för pojkar och unga män att omfamna nya och mångsidiga identiteter.

Tillsammans tog vi fram konceptet Machofabriken som är ett metodmaterial för att praktiskt arbeta med jämställdhet och mot våld. Vi inledde genom att utveckla ett manus i nära samarbete med den unga målgruppen och ett team av erfarna manusförfattare. Det var av största vikt att hitta rätt ton och språk för att lyckas väcka intresse och engagemang, så i den här fasen av processen slet vi hårt med hjärncellerna för att landa i ett tilltal som unga skulle känna sig speglade i.

Efter manusutvecklingen kom arbetet med att skapa övningar och metoder, de praktiska verktygen för pedagogiskt arbete med unga. Det handlade om att ta fram en interaktiv och engagerande upplevelse som skulle väcka tankar och diskussioner, utmana idéer och fördjupa förståelsen för normer och hur de begränsar dagens unga.

Därefter följde den mest visuella fasen – produktionen av 20 kortfilmer. Dessa kortfilmer var inte bara berättelser; de utgjorde ett fönster till en värld av förväntningar och attityder som ibland är dolda eller obemärkta.

PÅ FABRIKENS LÖPANDE BAND

  • Normer som kan begränsa och möjliggöra
  • Jämställdhet
  • Våldsförebyggande
  • Filmproduktion
  • Pedagogik och konkreta verktyg

JÄMSTÄLLDHET GENOM INTERAKTIVITET OCH SAMTAL

Resultatet blev Machofabriken, metodmaterialet som har blivit högt uppskattat och flitigt använt av lärare, ungdomsledare, tränare, fritidspersonal, fältassistenter och andra som arbetar med unga från 13 år och uppåt i till exempel skolan, öppen ungdomsverksamhet, idrottsföreningar och tjej- och ungdomsjourer.

Genom filmer, interaktiva övningar och samtal får unga möjligheten att reflektera kring ämnen såsom vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet på nätet.
Målet är att skapa förutsättningar för unga att leva friare liv och minska förekomsten av våld, kränkningar och trakasserier.
Titta in på Machofabrikens hemsida för att utforska materialet!

Finansiering Allmänna Arvsfonden

Är du nyfiken på hur vi jobbar med film för förändring?
Hör gärna av dig!

Är du nyfiken på hur vi jobbar med film för förändring?
Hör gärna av dig!

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se