Machofabriken

Filmer och utbildningsmaterial

Normer för maskulinitet, makt och våld hänger ihop. Machofabriken är ett verktyg för att utmana maskulinitetsnormer bland unga. Materialet innehåller 17 filmer med tillhörande övningar.

Uppdragsgivarna fick en helhetslösning

I produktionen av Machofabriken fick uppdragsgivarna MÄN, Unizon och Roks en helhetslösning. Med hjälp av en styrgrupp och referensgrupper med yrkesverksamma och unga tog vi fram manus, genomförde casting, inspelning och postproduktion. Till det skriftliga utbildningsmaterialet utformade vi övningar och reflektionsfrågor.

Vill du beställa Machofabriken?

Läs mer om Machofabriken och gör en beställning genom att
klicka här.

Unizon, Roks, MÄN 2010-2011