Linköpings Stadsmission

Film och material om personer som lever med en beroendeproblematik och även utsätts för våld

Maktmedveten produktion

FÖR ATT BETONA MÖJLIGHETERNA

Kan film hjälpa oss att bättre förstå och utveckla stödet till de människor som hamnar mellan stolarna i samhället på grund av fördomar och normer?ed Amphi kan ni skapa berättelser som berör och engagerar och som förändrar hur människor ser sig själva och världen.

Linköpings Stadsmission och verksamheten Oasen har länge arbetat för att erbjuda stöd och skydd åt personer som lever med en beroendeproblematik och även utsätts för våld. De har stått ensamma i sitt arbete, eftersom det råder brist på kunskap, fungerande stödstrukturer och resurser. De kontaktade oss och bad om hjälp att ta fram ett utbildningsmaterial för att stärka kompetensen hos de som möter den målgruppen i sitt arbete.

Med Amphis erfarenheter av att producera filmer om personer som drabbas av våld, tog vi oss an uppdraget med stor ödmjukhet. Tillsammans med Linköpings stadsmission planerade vi för en pedagogisk resurs med dramatiserade filmer som skulle engagera och skapa en djupare förståelse för målgruppens utmaningar.

Vi inledde med att genomföra enkätundersökning med målgruppen för att få insikt om deras behov och erfarenheter. Därefter intervjuade vi personal på stödboenden för att samla in deras perspektiv och kunskap.

Genom att samarbeta med en referensgrupp utvecklade vi manus för filmerna för att säkerställa att materialet var relevant och användbart. Vårt fokus var att skapa berättelser om unika individuella situationer samtidigt som vi lyfte fram de samhällsmönster som hindrar den som behöver hjälp och stöd från att få det.

KUNSKAP SOM NYCKEL

  • Beroendeproblematik och utsatthet för våld
  • Intersektionella perspektiv på målgruppens förutsättningar
  • Samhällets ansvar att bemöta alla likvärdigt
  • Ett helhetsperspektiv på stöd, skydd och behandling

BERÄTTELSER OM LIVSVILLKOR OCH FÖRÄNDRING

Resultatet blev fyra kortfilmer, där varje film utgör en ingång till samtal om livsvillkor och människors kamp för att bryta destruktiva mönster och komma bort från personer som utövar våld och förtryck. Filmerna visar också de möjligheter som människor och samhället runt omkring kan erbjuda och betonar vikten av ett respektfullt och kunskapsbaserat bemötande. I samarbete med Linköpings Stadsmission skapade vi även en informationsfilm som presenterade deras arbete samt en handledning för ledare och utbildare för att underlätta användningen av materialet och främja fördjupad inlärning.

Läs mer och beställ materialet här

Formgivning: Skimmer Studio

Finansierat av Allmänna Arvsfonden

 

Vill du veta mer om När det inte räcker?
Hör gärna av dig!

Vill du veta mer om När det inte räcker?
Hör gärna av dig!

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se