Normkritik för lärare

Utbildning på skola

Normkritik kan vara ett verktyg i det främjande arbetet i skolan. Hur kan skolpersonal utmana begränsande normer? Vilka hinder finns i arbetet? Vad är representation i undervisning? Under fem tillfällen utbildade och handledde vi lärarlag på gymnasieskolan Stagneliusskolan i normkritisk pedagogik.

Praktiknära handledning ger förändring

Utbildningen utgick ifrån läroplanen. En viktig grund för projektet var vår erfarenhet från arbete i skolan. Lärarna fick arbeta med exempel från sin undervisning. Vi handledde dem i hur normkritik kan bli vardaglig praktik.

Vill ni ha utbildning och handledning i normkritik?

Kontakta Malte Sundberg, 072-5512797.

Stagneliusskolan, Kalmar 2015-2017