Normkritik i skolan

En artikelserie

Alla elever har rätt till en trygg skolmiljö, fri från diskriminering och kränkning. På uppdrag av Skolverket har vi på Amphi skrivit en artikelserie som ger personal på skolor konkreta verktyg för att arbeta normkritiskt. Hur kan skolpersonal utmana begränsande normer? Varför spelar det roll vilka personer som får synas i undervisningen? Och hur kan lärare motverka strukturell rasism?

Artiklarna utgår ifrån forskning, erfarenhet och kunskap

Artiklarna utgår ifrån forskning och beskriver bland annat normer, intersektionalitet och representation i undervisningen. En viktig grund för projektet var vår erfarenhet från arbete i skolan, och kunskap om antirasism och vithetsnormer.

Vill du läsa mer?

Klicka här för att ladda ned artikeln:
“Normkritisk pedagogik – ett sätt att motverka strukturell rasism i skolan”