Normkritisk processledning

Processledning

Universitetskanslersämbetet är en myndighet med ett demokratiskt uppdrag. I arbetet med att uppfylla det kan normkritik vara en nyckel. Vi skräddarsydde utbildningar för varje avdelning på myndigheten. Organisationen fick en helhetslösning, där alla delar av verksamheten utbildades utifrån sina förutsättningar.

Processen innehöll:

1. Förstudier – kartläggningar av behoven på varje avdelning
2. Utbildning – i tre steg
3. Dokumentation av arbetet – för fortsatta behov

Behöver ni förändring i er verksamhet? 

Vi kan skräddarsy en process utifrån era behov.
Ring eller maila Denise Beniwa Johnson
070–954 89 07.

Universitetskanslersämbetet 2017