Röhsska museet

Guidande document on the permanent exhibition 2024

Maktmedveten kommunikation

KULTUR FÖR NUTIDEN

Röhsska museet i Göteborg har sedan ett sekel tillbaka haft en permanent utställning som varit präglad av sin samtids normer och värderingar. Nu var de i faggorna att ersätta utställningen med en ny som skulle spegla 2000-talet och bättre lyfta fram de röster som återfinns i vårt århundrade. När Röhsska kontaktade Amphi såg vi  ett spännande samarbete framför oss där de normkritiska och intersektionella perspektiven skulle prägla utvecklingen av deras nya permanenta utställning. Målet var att alla framtida besökare skulle känna sig välkomnade och speglade inom museets väggar.

Vi startade med workshops där vi ledde Röhsska genom processen att dissekera de befintliga perspektiven och strukturerna för att skapa förståelse för varför vissa berättelser dominerat över andra. Därefter var det dags för oss att återvända till vår Amphi-kammare och sätta i gång med arbetet att sammanställa och ta fram en guide i rapportformat som kunde stödja Röhsska att applicera perspektiven på den nya utställningen.

EN MEDVETEN UTSTÄLLNING

  • Normkritik och antikolonialism
  • Maktmedvetna perspektiv på design och form
  • Uppdaterade konstnärliga uttryck
  • Verksamhetsguide för långsiktig förändring

ETT MUSEUM FÖR ALLA

Slutresultatet blev rapporten ”Guidande document on the permanent exhibition 2024”. En rik sammanställning av insikter och riktlinjer som är avsedd att hjälpa Röhsska i arbetet med den nya utställningen som kommer fylla deras lokaler under många år framöver. Avslutningsvis hölls en workshop där resultaten presenterades och kunskapen fördes vidare till Röhsska, en viktig milstolpe i att införliva det intersektionella och normkritiska perspektivet i museets framtid.

Är du nyfiken på våra projekt?
Hör gärna av dig!

Är du nyfiken på våra projekt?
Hör gärna av dig!

Emmanuelle Sylvain

+ 46 (0)70 8602771

emmanuelle.sylvain@amphi.se