Ung normkritisk kraft

Ettårigt projekt i fritidsverksamhet

Vilka kommer till fritidsverksamheten? Vem känner sig välkommen och trygg? Hur kan vi skapa en verksamhet för alla? Med utbildning och ombyggnation av lokalerna genomförde vi tillsammans med konstgruppen MYCKET projektet ”Ung normkritisk kraft”, på fritidsverksamheten Kuben.

Normkritik är våldsförebyggande

Personalen på Kuben fick handledning i våldsförebyggande arbete och normkritisk pedagogik. Genom referensgrupper och filmpedagogiska metoder stod ungdomarnas behov i fokus.

Vill du veta mer om normkritik i fritidsverksamhet?

Hör av dig till Lisa Malmberg073-648 31 08

Föreningen Ung kraft 2016-2017