Helsingborgs stad

Rapport om ungas upplevelser av minoritetsstress

Jämlikhet med fokus på barn och unga

NÄR UNGA BERÄTTAR ÄR DET LÄGE ATT LYSSNA

Helsingborg hade upptäckt att många av stadens unga var starkt påverkade av minoritetsstress, och insåg samtidigt att de behövde gediget stöd och en strukturerad plan för att ta in de ungas röster och förstå deras värld och utmaningar. När Helsingborg kontaktade oss på Amphi var uppdraget dessutom större än så, de ville också skapa förändring och forma strategier för att förbättra tillvaron för stadens ungdomar.

Det började med en enkel önskan – att gräva djupare och förstå vad minoritetsstress är. För att skapa förändring planerade vi också för att sprida kunskapen till alla i staden som arbetar med barn och unga.

Amphi inledde arbetet med studien genom att läsa och sammanfatta befintlig forskning inom minoritetsstress för att vila på en stadig teoretisk grund. Därefter skapade vi arenor för samtal – workshops och fokusgruppsintervjuer där de ungas tankar och känslor var i fokus. Det var där de verkliga historierna började växa fram.

MED INTERVJUN SOM GRAMMOFON

  • Begränsande normer i samhället
  • Maktmedvetna perspektiv
  • Den egna upplevelsen i centrum
  • Verksamhetsanpassade spridningsmetoder
  • Barns och ungas rätt till jämlikhet
  • Antidiskriminering och antirasism

RAPPORTEN - MER ÄN TEXT PÅ PAPPER

Den slutliga rapporten har titeln ”Ungas upplevelser av minoritetsstress i Helsingborg”. Det var vårt enkla sätt att säga: ”Här är vad vi har hört från de unga. Lyssna och förstå.” Deras perspektiv innefattar ett brett spektrum av utmaningar. En medvetenhet om detta är väsentligt för att främja en inkluderande och välfungerande samhällsmiljö. Rapporten är tillgänglig på Helsingborgs stads hemsida för alla som vill ta del av de modiga ungdomarnas öppna och ärliga samtal om hur det är att växa upp i ett samhälle som begränsas av stereotyper och normer.

Läs rapporten på Helsingsborgs hemsida

Vill du veta mer om den här undersökningen och rapporten? Hör gärna av dig till Najla!

Vill du veta mer om den här undersökningen och rapporten? Hör gärna av dig till Najla!

Najla Ahmed

+46 (0)73 234 99 09

najla.ahmed@amphi.se