Sundbybergs folkhögskola

Utbildning i normkritik och arbete mot rasism för lärare

Jämlikhet med fokus på barn och unga

EN FOLKHÖGSKOLA UNDER LUPP

”Mer än bara skola – olika tillsammans” är mottot som präglar Sundbybergs folkhögskola, och det var utifrån verksamhetens starka värdegrund som de ville satsa på att skapa en mer rättvis och inkluderande utbildningsmiljö för eleverna. I samarbete med oss på Amphi började personalens tankar och idéer samlas in, och vi fick en tydlig vision om en utbildning i normkritik och antirasism som en viktig länk i att öka jämlikheten för skolans elever.

Först genomförde vi en förstudie som inkluderade en enkät till hela personalgruppen, för att förstå deras behov och strävan efter en mer inkluderande skola.  Att lyssna på elevernas röster var en avgörande del av processen. Fokusgruppssamtal med några av skolans elever förstärkte insikterna och skapade en fördjupad förståelse för de utmaningar och möjligheter som låg framför oss.

Startpunken blev två utbildningsdagar där personalen samlades för att fördjupa sina kunskaper och insikter. Mellan dessa intensiva dagar med lärande och diskussioner fanns tid för reflektion – tid att smälta allt som delats och därmed berikas tillsammans.

MED ELEVENS PERSPEKTIV I FOKUS

  • Rätten till jämlik utbildning
  • Icke-diskriminering
  • Antirasism
  • Inkludering i skolmiljön
  • Skolans ansvar
  • Normkritiska blicken 

UTBILDNINGSDAGAR SOM GAV MERSMAK

När allt var sagt och gjort stod det klart – utbildningen var en framgång. Nu fanns konkreta metoder för att forma en inkluderande och jämlik skola.

Vi blev dessutom extra glada över att Sundbybergs folkhögskola ville fortsätta samarbetet med en ny inriktning där fokus landade på vad likvärdigt bemötande verkligen betyder och hur mål samt förebyggande strategier kunde formuleras för att skapa en bättre studiemiljö.

Det finns inget bättre än ynnesten att få arbeta i längre processer med våra uppdragsgivare – det är då det verkliga förändringsarbetet sker.