Utbildning för utbildare

Skräddarsydd handledning

Vi på Amphi har lång erfarenhet av kreativa metoder och utbildning inom våld i nära relation, våldsprevention, antirasism och normkritik. Med jämna mellanrum hör andra utbildare av sig till oss för handledning och utveckling av sina egna utbildningar. Nedan följer två exempel.

Handledning och kunskapspåfyllning gav nya upplägg
Stockholms läns landstings utbildare i våld i nära relation behövde uppdatera sina utbildningsupplägg. Vi handledde utbildarna och tog fram övningar, samt reflekterade över dramaturgi, motstånd och förhållningssätt.

Handledningen av utbildare vid Tillståndsenheten i Stockholm stad inleddes med att vi observerade utbildningar som enheten genomförde. Vi gav utbildarna kunskap om normkritisk pedagogik och didaktik samt utformade övningar och utbildningsupplägg.

Vill du veta mer om utbildning för utbildare?

Kontakta Denise Beniwa Johnson070–954 89 07.

Stockholms läns landsting 2016, Stockholms stad 2017