Haparanda kommun

Förebyggande arbete mot våld med fokus på maskulinitetsnormer

Våld i nära relation

VÅLDSPREVENTION I SKOLVÄRLDEN

I Haparanda fanns en önskan att stärka skolpersonalens kompetens inom våldsförebyggande arbete, normer kring maskulinitet och hantering av våldsutsatthet. Målet var inte bara att identifiera eventuella kunskapsbrister, utan att också etablera en solid kunskapsgrund att praktiskt tillämpa det dagliga arbetet.

På Amphi har vi alltid engagerat oss i arbetet med att omdefiniera normer kring och skapa utrymme för pojkar och unga män att omfamna nya och mångsidiga identiteter. Vi var glada för en förfrågan där det temat stod i centrum. 

Vårt första steg var att genomföra en enkätundersökning för att identifiera skolpersonalens specifika utbildningsbehov och önskemål. Tillsammans med Haparanda kommun analyserade vi resultaten och tog beslut om riktningen för den kommande utbildningen. Detta steg var avgörande för att skräddarsy insatser efter de faktiska behoven och önskemålen hos deltagarna.

Heldagsutbildningen leddes av två erfarna utbildare från Amphi. Målet var att erbjuda en djup och omfattande förståelse för våldsförebyggande arbete, maskulinitetsnormer och våldsutsatthet.

PREVENTIVA PUSSELBITAR

  • Strategier för att förebygga våld inom skolvärlden
  • Maskulinitetsnormer i förändring
  • Lärarens centrala roll i arbetet mot våld och utsatthet
  • Kollegialt stöd för att hantera våld bland barn och unga

COACHNING FÖR EN STÖDJADE ARBETSMILJÖ

Efter den första utbildningsdagen erbjöd vi fyra coachningssessioner för mindre grupper av skolpersonal. Dessa tillfällen möjliggjorde djupgående diskussioner och reflektioner kring ämnena och gav deltagarna möjlighet att praktiskt tillämpa den nyvunna kunskapen.

Resultatet blev en mycket uppskattad och skräddarsydd utbildning som ökade skolpersonalens självförtroende och kompetens när det kom till att hantera frågor som rör våldsförebyggande arbete och normer kring maskulinitet. Utbildningen skapade även en mer medveten och stödjande arbetsmiljö för att hantera frågor som rör våld och normer inom skolan.

Vill du veta mer om våra utbildningar om att förebygga våld?
Hör gärna av dig till Ida!

Vill du veta mer om våra utbildningar om att förebygga våld?
Hör gärna av dig till Ida!

Ida Ali-Lindqvist

+46 (0)76 495 50 84

ida.ali-lindqvist@amphi.se