Regionalt samarbete

Utbildningsprogram om hedersrelaterat våld för hälso- sjuk och tandvården

Hedersrelaterat våld och förtryck

GEMENSAMMA TAG MOT HEDERSVÅLD OCH RASISM

Hedersrelaterat våld och förtryck ett av våra stora samhällsproblem. Tusentals människor utsätts för hot, våld, förtryck och begränsningar av sitt livsutrymme. Arbetet mot hedersvåld försvåras av rasistiska fördomar som bygger barriärer mellan det skydd som samhället ska tillhandahålla och de som utsätts för våldet. Det ville regionerna Jönköping, Värmland, Blekinge, Örebro, Östergötland och Sörmland vara med och ändra på.

De kom till Amphi med uppdraget att skapa ett skräddarsytt utbildningsprogram för personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården med målet att öka förståelsen för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningsprogrammet skulle omfatta flera delar, inklusive en webbutbildning, ett koncept för fördjupande live-utbildningar och utbildning av utbildare inom Regionerna som skulle sprida kunskapen vidare.

Frågan som uppstod var hur man bäst kunde förmedla detta komplexa ämne. Lösningen var att inkludera dramatiserade skildringar av våldets verklighet. Genom att använda berättelser ville vi skapa en stark koppling mellan teori och praktik samtidigt som vi uppmuntrade till reflektion och samarbete.

Produktionen av utbildningsprogrammet pågick under två år och innebar ett nära samarbete med referensgrupper och experter för att säkerställa ett korrekt och välgrundat innehåll. Ett viktigt inslag i processen var även att dra nytta av uppdragsgivarnas egna erfarenheter och insikter. Deras unika perspektiv hjälpte till att identifiera de mest relevanta situationerna som skulle tas upp i utbildningsmaterialet.

STÄRKT KOMPETENS I VÅRDMÖTET

  • Intersektionella perspektiv på hedersrelaterat våld och förtryck
  • Praktiska verktyg för ett bra bemötande
  • Upplevelsebaserat lärande, film och fallbeskrivningar
  • Förutsättningar för att ställa frågor om våld
  • Vårdpersonalens ansvar och möjlighet att upptäcka tecken och signaler
  • Upplägg för en dynamisk och långsiktig läroprocess

BLENDED LEARNING FÖR EN KOMPLEX VERKLIGHET

Resultatet blev utbildningsprogrammet ”Rebecca”, där innehållet fokuserar på en dramatiserad kortfilm med samma namn, en ljudberättelse och två monologer. Alla dessa berättelser integrerades med kunskapsdelar, övningar och reflektioner i både webbutbildningen och live-utbildningarna.

”Rebecca” är en viktig del av regionernas kunskapsförstärkning för personalen inom hälso-, sjuk och tandvården när det gäller bemötandet av hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningsmaterialet uppdateras kontinuerligt för att hållas aktuellt i relation till samhällsutvecklingen.

Vill du veta mer om utbildningsprogrammet Rebecca?
Hör gärna av dig till oss!

Vill du veta mer om utbildningsprogrammet Rebecca?
Hör gärna av dig till oss!

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se