Våld mot äldre

Utbildningsserie

Våld i nära relation mot personer över 65 år är ett osynliggjort område. Personal inom äldreomsorg kan därför behöva mer kunskap om att upptäcka, fråga och agera. Stiftelsen Äldrecentrum arrangerar en återkommande utbildningsserie där vi processleder och tar fram innehållsdelarna.

Kreativa metoder för lärande

I utbildningarna varvar vi forskning med kreativa metoder som befäster kunskapen. Deltagarna får lära sig om våldets omfattning, uttryck och mönster. Viktiga delar av utbildningen är juridik och hur arbetet mot våld ser ut i kommunen.

Vill du beställa en utbildning om våld mot äldre?

Hör av dig till Narges Ravanbakhsh , 070-957 75 06.

Stiftelsen Äldrecentrum 2016–pågående