Vera

Webbutbildning om våld mot barn

Personal inom hälso- och sjukvården ska anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa. Tecken på att barn far illa är inte alltid så tydliga, därför behövs utbildning.

Webbutbildning tillgängliggör kunskap

Amphi producerade en webbutbildning och utbildningsfilmen Vera för att sprida kunskap om vad våld är, samt hur anmälan till socialtjänsten går till. Vår erfarenhet av utbildning om våld mot barn samt kunskap om filmproduktion blev grunden för projektet. Webbutbildningen om Vera har spridits till flera landsting runt om i Sverige.

Behöver ni webbutbildning om våld mot barn?

Ring eller maila Per Ringqvist, 070 – 877 86 53 

Barnsskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala Län 2014