Samarbeten och projekt i blickfånget

Under de tjugo år som Amphi verkat har vi haft ynnesten att samarbete med en stor mängd fantastiska uppdragsgivare. Vår portfölj är mångsidig och den röda tråden har alltid varit ökad jämlikhet genom kreativ metodik och produktioner som berör.

Ta del av ett axplock av de uppdrag som vi är stolta över.
I listan längre ner finns ett större urval, varmt välkommen att höra av dig om du vill vet mer om något som vi gjort!

Utbildning

Våld i nära relation

Botkyrka kommun

Webbutbildning om våldsutsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck

Eskilstuna kommun

Unga och heder

Jämlikhet med fokus på barn och unga

Sundbybergs folkhögskola

Inkluderande utbildningsmiljö

Våld i nära relation

Haparanda kommun

Förebygga våld

Verksamhetsutveckling

Jämlikhet i samhälle och arbetsliv

Tieto

Jämlik företagskultur

Våld i nära relation

Göteborg stad

Rutiner mot våld

Jämlikhet i samhälle och arbetsliv

Partsrådet

Inkluderande arbetsmiljö

Produktion

Maktmedveten produktion

Forum för levande historia

Likvärdigt bemötande

Maktmedveten produktion

Linköpings Stadsmission

När det inte räcker

Hedersrelaterat våld och förtryck

Regionalt samarbete

Programmet Rebecca

Analys och rapport

Maktmedveten kommunikation

Läkare utan gränser, Sverige

Analys och strategi

Maktmedveten kommunikation

Röhsska museet

Inkluderande konstperspektiv

Jämlikhet med fokus på barn och unga

Helsingborgs stad

Ungas minoritetsstress

Mer från oss

Uppdrag

Kund

Utvecklat värdegrundsarbete, utbildning

Grafikens hus

Rasism i arbetslivet, webbutbildning

Länsstyrelsen Stockholm

Våld i nära relationer, utbildning och behovsanalys

Tildagården

Psykisk hälsa på arbetsplatsen, webbutbildning

Partsrådet

Förebyggande arbete mot våld, föreläsningar

Skolverket

Värdegrundsarbete, föreläsning och workshop

Jönköpings Tingsrätt

Inkludering och antirasism, utbildning

Funktionsrätt Stockholms Län

Utbildning för nyckelpersoner, våld i nära relationer

Ystad kommun

Rätt att veta, digital lansering

Myndigheter för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Inkluderande samarbete & kultur, utbildning

SIDA

När det inte räcker, filmer och material

Linköpings stadsmission

Våld i äldres nära relationer, utbildning

Länsstyrelsen Skåne

Det finns stunder, filmer och material

Bräcke diakoni

Blott du mig älskar, film och material

Nationells centrum för kvinnofrid

Machofabriken, filmer och material

MÄN, Unizon och Roks

Tänk tvärtom, filmer och material

Region Skåne

Vill du veta mer om vårt arbete?
Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om vårt arbete?
Hör av dig till oss!

Angela Alvarez

+ 46 (0)70 817 43 40

angela.alvarez@amphi.se