september 30, 2020

Utbildningsmaterial ger nya insikter

Utbildningsmaterialet ”När det inte räcker” syftar till att ge yrkesverksamma och andra intresserade kunskap om våld i nära relationer, där det även finns en beroendeproblematik.

I november genomfördes den första lanseringsdagen i Stockholm med cirka 75 besökare från en mängd olika verksamheter. Under dagen visades tre av fem filmer från materialet, som ledde till många spännande samtal och reflektioner. Under sista delen av dagen fick deltagarna arbeta tillsammans utifrån frågeställningen ”vad skulle vi konkret kunna utveckla i våra verksamheter, för att ge bättre stöd till personer som lever med beroende och utsätts för våld?”. Det som bland annat kom upp i grupperna var att all personal behöver grundläggande kompetens, att verksamheterna behöver lokala rutiner, att det behövs ett ökat samarbete med socialtjänsten och psykiatrin samt att det behövs mer kunskap om vilket bemötande målgruppen får av exempelvis myndigheter.

I vår kommer Amphi och Linköpings stadsmission genomföra fler lanseringsdagar runt om i landet med syfte att ge kunskap om området och sprida information om hur materialet kan användas.

Amphi erbjuder utbildning och handledning utifrån materialet. Mejla Lisa Malmberg på lisa.malmberg@amphi.se för mer information!