september 30, 2020

Utbildningsturné för nytt metodstöd

Under 2018 och 2019 har Amphi varit ute på en utbildningsturné tillsammans med Frida Darj, utvecklingsledare i Social hållbarhet på Länsstyrelsen Skåne. Utgångspunkten har varit metodstödet ”Intersektionella perspektiv på våld i nära relation”, som vi producerade i samarbete med Länsstyrelserna under 2017-2018.

Samarbetet inleddes som svar på ett växande intresset från yrkesverksamma inom kommunal, offentlig och ideell sektor, som ville arbeta med frågor om våld i nära relation ur ett intersektionellt perspektiv. Däremot var upplevelsen hos många att det praktiska tillvägagångssättet kändes oklart och svårt.

Trots att arbetet med metodstödet nu är avslutat kommer vår gemensamma utbildningsturné att fortsätta. Tillsammans med utbildningsdeltagare undersöker vi hur ett intersektionellt perspektiv kan bidra till ökad förståelse om hur maktstrukturer i samhället kan påverka hur stödinsatser formas och beviljas.

Håll utkik i Amphis sociala medier för mer information om kommande utbildningstillfällen under vintern och våren 2019-2020!

Vill du veta mer om metodstödet? Mejla Narges Ravanbakhsh: narges.ravanbakhsh@amphi.se.