februari 4, 2021

Våld är komplext

Det är många som tycker att det är obekvämt att prata om våld, särskilt när våldet sker i nära relation. Men det finns mycket att upptäcka och lära sig av att prata om hur vi pratar om våld – och vad vi inte pratar om. I en utbildningssituation väcks många tankar och känslor bland utbildningsdeltagare. Det kräver i sin tur en egen typ av pedagogik och noga eftertänksamhet kring hur vi pratar och utbildar om våld i nära relationer.

Under vintern har vi haft möjligheten att jobba nära en mindre grupp utbildare inom vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun. De har tagit sig igenom en utbildningsprocess i flera delar, med grund i intersektionella och maktkritiska perspektiv. Syftet har varit att ge utbildarna ökad kunskap om våld i nära relationer, men också att inspirera till fler inlärningsmetoder genom upplevelsebaserat lärande och kreativa metoder.

För att fånga upp våldsutsatthet krävs en bredare och djupare förståelse för att våldsutsatthet inte följer någon mall. Det finns ingen typisk bild av hur våldsutövare eller våldsutsatta personer ser ut eller ska bete sig. När vi pratar om vad våld är, eller kan vara, öppnar vi för att upptäcka och agera på det som annars passerar.

Möter du äldre personer eller personer med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättning i ditt arbete? Hör av dig till Narges Ravanbakhsh, 070 956 75 06, för mer information om hur din arbetsplats kan jobba utvecklande kring frågor om våld i nära relationer.