2021-06-24

Välkommen Ida!

Äntligen växer vi och blir fler! Den här gången utökar vi vårt arbetslag med ytterligare en expert inom området för våld i nära relationer. Välkommen Ida Ali-Lindqvist!

Vad är din yrkesbakgrund?
– Jag har sex års erfarenhet av att ha arbetat som utbildare och processledare på RFSL. Jag har även arbetat inom Stockholms stad och Stockholms Stadsmissions beroendevård, dels på behandlingshem och stödboenden och dels inom avgiftningsklinik och härbärgen. Jag driver också min egen terapiverksamhet sedan nio år tillbaka.

Vilken eller vilka huvudfrågor kommer du att arbeta med? 
– Jag kommer främst att arbeta som utbildare och projektledare inom området våld i nära relation.

Är det något särskilt du ser fram emot att göra på Amphi?
– Att få arbeta på en arbetsplats som har en självklar antirasistisk profil och att genom det arbeta bredare med att bryta normerande föreställningar om “den andre”. Jag hoppas även kunna bidra med mina erfarenheter kring processledning och hjälpa uppdragsgivare att stå kvar när det skaver. För det kommer skava när du arbetar med förändring – det är så du vet att processen är igång!

Vill du hälsa Ida välkommen till Amphi och få tillfälle att höra mer om vad Ida kan hjälpa din verksamhet med i frågor om våld i nära relation? Kontakta Ida på ida.ali-lindqvist@amphi.se.

Foto: Per Ringqvist