Sommaren är här

Vi summerar vårterminen 2023!

juni 27, 2023

Sommaren är officiellt här och det har minst sagt varit en lärorik och utvecklande vårtermin på Amphi. De senaste månaderna har inneburit större utrymme för samtal om interna processer, men också gett plats åt komplexa och kreativa produktioner. Innan vi tar sommarledigt vill vi passa på att lyfta några av de uppdrag och händelser som gjort särskilt avtryck i vår verksamhet.

Behovsanalys ett användbart verktyg i förändringsarbete

Bland några av de uppdrag som sticker ut finns den kartläggning som vi gjorde på uppdrag av Botkyrka kommun. Uppdraget handlade om att undersöka vilka behov kring utbildning om våld i nära relationer, rörande barn och ungdomar, som finns i kommunen. Resultatet blev en rapport som beskriver behoven och identifierar de områden som behöver utvecklas.

Behovsinventeringar har också varit användbara verktyg i andra samarbeten under våren. Exempelvis har vi utifrån inlyssnande samtal inlett ett långsiktigt utvecklingsarbete med konsthallen Grafikens hus, för att möta verksamhetens behov av implementering och förankring av deras värdegrundsarbete. Efter en workshop med organisationen United Soul identifierades ytterligare behov av praktiskt stöd i arbetet mot rasism, vilket vi fått möjlighet att hjälpa dem med framåt.

Vidareutveckling av kunskapsområden

Ett kunskapsområde som vi har utökat den här terminen är maktmedveten kommunikation. Organisationer som RFSULäkare Utan Gränser, Folkhögskolornas Serviceorganisation och Röhsska muséet är några av de verksamheter som vi arbetat med. Även vårt fokus på hedersrelaterat våld, med ett antirasistiskt perspektiv, har utvecklats och fördjupats. Bland annat då vi utbildat personal inom vård- och omsorgsförvaltningen inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun om antirasistiskt arbete med fokus på hedersrelaterat våld.

Amphis kursverksamhet är igång

Vi arbetar ständigt med att hitta nya sätt att nå ut till våra målgrupper. Som en del av detta har vi börjat arrangera kurser. Amphikursen Inkluderande ledarskap riktade sig till personer som ville utveckla sina verksamheter för att inkludera fler. Den andra Amphikursen, Leda arbete mot våld, riktade sig till samordnare för våld i kommuner runt om i landet. Kursen blev en plattform för nya nätverkande och erfarenhetsutbyte. Våra kursledare beskriver arbetet med kursen som något av det roligaste och mest givande de någonsin gjort. Datum för nästa kursomgång är nu satta, läs mer om det här.

Maktmedvetna produktioner i ny kostym

Utöver alla människor vi träffat under våren och alla givande samarbetar vi haft, producerar vi också media som på olika sätt sprider kunskap inom våra områden. I år har vi fått möjligheten att ge några av våra tidigare webbutbildningar en ny och modern kostym. Både Vera – en webbutbildning för vårdpersonal om anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa – och Rutinportalen – en webbutbildning som stöder vårdpersonalen i Region Jönköpings län med att följa sina rutiner för att fråga patienter om utsatthet för våld – har blivit uppdaterade i nya digitala versioner. Vi hoppas att de kommer väl till användning.

Vår mission — kunskap och verktyg till alla som jobbar för jämlikhet och mot våld

Vi är oerhört tacksamma för det förtroende som organisationer, kommuner, myndigheter och företag gett oss, och som betyder att vi har möjlighet att vara med och utforma en mångfald av intressanta och viktiga uppdrag. Det är något som vi inte tar för givet. Vi följer noga den utveckling som sker inom våra områden, och kan bara hoppas att arbetet mot ett jämlikare samhälle snart tar ny kraft igen efter en period av indragna satsningar och minskade resurser. Amphis mission är att tillhandahålla kunskap och verktyg till alla som arbetar för jämlikhet och mot våld i alla dess former. Det är något vi hoppas och vill fortsätta att göra, tillsammans med er.

Vi har redan börjat ladda inför hösten, men först går vi in i sommaren med förhoppningar om vila och sköna dagar, och ser fram emot att återse alla samarbetspartners och kollegor i augusti igen.

☞ Följ oss i Sociala medier för uppdateringar om allt som händer på Amphi, och hör gärna av dig till oss – vi svarar alltid på info@amphi.se.

Glad sommar!

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

En arbetsvardag som genomsyras av empati, expertis och engagemang

Amphi Studio — Din plats för film, foto, livesändningar och workshops!