maj 22, 2018

Webbportal tillgängliggör rutiner för personal 

Många personer som är utsatta för våld i nära relation kommer till hälso- och sjukvården. Personal behöver kunskap och rutiner för att känna sig trygga i att fråga, agera och dokumentera.

Hur kan rutiner vara tillgängliga för personal?
Region Jönköping och Region Jämtland Härjedalen hörde av sig till Amphi för att få stöd i hur rutinerna kring våld i nära relation som fanns i verksamheten, kunde tillgängliggöras för personalen.

I projektet togs en webbportal fram där personalen får kunskap om våld i nära relation, fundera över utmaningar och träna på att använda rutiner.

Kunskap om våld viktig i alla steg av produktionen
Amphis erfarenhet av arbete med våld i nära relation blev viktig i projektets alla delar. Allt ifrån bildsättning och grafisk form till produktion av filmer som ingick i webbportalen utgick ifrån kunskap om vad våld är och hur professionella bör bemöta utsatta.

Vill ni ha stöd i att utveckla eller tillgängliggöra rutiner? 
Kontakta Per Ringqvist på per.ringqvist@amphi.se eller 070-877 86 53 för att få veta hur vi kan stötta er i arbetet.

Illustration: Alexandra Falagara