Kurs: Inkluderande ledarskap

Inkluderande ledarskap riktar sig till dig som vill att alla i ditt team kan bidra och utvecklas på likvärdiga villkor. Vill du bli bättre på att skapa en trygg arbetsmiljö för alla? Skapa förutsättningar för innovativa team? Kursen passar alla chefer och arbetsledare oavsett chefsnivå eller bransch.

Inkluderande ledarskap ger dig:

 • En handlingsplan med aktiviteter och insatser för att framgångsrikt vidareutveckla ditt inkluderande ledarskap
 • Dokumentation av innehåll och kurstillfället
 • Ökad förståelse och kunskap om inkludering och jämlikhet
 • Insikter om ditt ledarskap och dina utvecklingsmöjligheter
 • Verktyg och modeller för att arbeta praktiskt

Inkluderande ledarskal ger dig

 • Framgångsfaktorer för inkludering

 • Unconscious bias, normer och privilegier

 • Psykologisk trygghet

 • Rutiner för inkluderande processer och möten

 • Maktstrukturer på arbetsplatsen

 • Värdet av olika kompetenser och perspektiv

 • Likvärdiga karriärmöjligheter

Kursledare

Johanna Valentin

Johanna arbetar strategiskt med inkluderande förändringsarbete. Hon har särskild kompetens inom normkritik, inkluderande ledarskap och grupprocesser.

+46 (0)790 67 70 72

johanna.valentin@amphi.se

Är du nyfiken på våra kurser?
Prata med vår kollega Per:

Är du nyfiken på våra kurser?
Prata med vår kollega Per:

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se