Möjliggör maktkritisk förändring

Vår vision är ett samhälle där människor kan leva och arbeta på jämlika villkor. Vi vill ge kunskap och verktyg till alla som jobbar för jämlikhet och inkludering.

Amphi startade som ett produktionsbolag i nära samarbete med kvinnojoursrörelsen. Vårt fokus då var att skapa film och övningar till utbildning av personal som jobbar med att ge våldsutsatta rätt stöd och hjälp. Det fokuset – att skapa engagerande material och utbildningsformer – finns fortfarande kvar nu 17 år senare.

Det har utökats till att även handla om jämlikhet, antirasism, inkludering och icke-diskriminering på arbetsplatser och inom utbildning. Även metoderna har utvecklats och vi gör idag behovsanalyser, handlingsplaner, ledningskonsultationer, personalutbildningar, digitalt lärande, handledning och, så klart, produktion av film och interaktiva verktyg för lärande.

Läs mer om allt som händer på Amphi

Rio och klasskompisarna återvänder

Fler berättelser och diskussionsunderlag till den våldsförebyggande skolprogrammet Tåget i Botkyrka Kommun.

Viktiga erfarenheter från samordnare som arbetar strategiskt mot våld

Lisa Malmberg berättar om de erfarenheter som vi ar med oss inför en ny kursomgång av kursen Strategiskt arbete mot våld.

Funktionsrätt Stockholms Län

Den ideella föreningen Funktionsrätt Stockholms Län skapar en gemensam kunskapsgrund i frågor om rasism, antirasism och inkluderingsarbete.

Röhsska museet

Utvecklingsmedlen som försvann

Vad är maktmedveten kommunikation?

Boka Amphi Studio för din nästa produktion!

Forskningskonferens om hedersrelaterat våld och förtryck

Intervju med United Soul: Om arbete mot rasism och för ”cultural appreciation”

Kartläggning av utbildningsbehov om våld för Botkyrka kommun

Inspiration för kommunikatörer om maktmedveten kommunikation

Webbkurs om upptäckt av våld belönas med Svenska Jämställdhetspriset

Bli en chef med koll på inkluderande ledarskap

Antirasistiska perspektiv i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Få vårt nyhetsbrev

Vill du veta mer om våra arbete?
Hör gärna av dig!

Vill du veta mer om våra arbete?
Hör gärna av dig!

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se