Om oss

Möjliggör maktkritisk förändring

Vår vision är ett samhälle där människor kan leva och arbeta på jämlika villkor. Vi vill ge kunskap och verktyg till alla som jobbar för jämlikhet och inkludering.

Amphi startade som ett produktionsbolag i nära samarbete med kvinnojoursrörelsen. Vårt fokus då var att skapa film och övningar till utbildning av personal som jobbar med att ge våldsutsatta rätt stöd och hjälp. Det fokuset – att skapa engagerande material och utbildningsformer – finns fortfarande kvar nu 17 år senare.

Det har utökats till att även handla om jämlikhet, antirasism, inkludering och icke-diskriminering på arbetsplatser och inom utbildning. Även metoderna har utvecklats och vi gör idag behovsanalyser, handlingsplaner, ledningskonsultationer, personalutbildningar, digitalt lärande, handledning och, så klart, produktion av film och interaktiva verktyg för lärande.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV