Amphi

Möjliggör maktkritisk förändring

Amphi Produktion är ett kunskapsföretag som möjliggör maktkritisk förändring. Vi vill bidra till att göra verksamheter inkluderande och icke-diskriminerande. Med utbildning, film och material stödjer och utformar vi våldsförebyggande, normkritisk och antirasistisk organisationsutveckling.

Behöver ni förändring? Vi ser till att ny kunskap etableras och stannar kvar i de organisationer som vi arbetar med. Vi tillgängliggör forskning med metoder som engagerar.

Vi har kunskap inom intersektionell teori, våld i nära relation, jämlikhet, normkritisk pedagogik, anti-diskriminering, vithetsnormen och våldsförebyggande arbete. Våra verktyg är visuell kommunikation, webbutbildning, filmproduktion, utbildning, handledning, textproduktion, research, organisationsanalys och stöd i ledningsarbete.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV