Kurs: Strategiskt arbete mot våld i nära relationer 2024

Tredagarskurs för dig som samordnar kommunens arbete mot våld i nära relationer

Kursen riktar sig till dig med ansvar för det strategiska arbetet mot våld i nära relationer i en kommun. Den syftar till att stärka dig i din roll och ger dig chansen att utvecklas tillsammans med andra i liknande positioner.
Under kursen vår vi igenom vilka lagar, ramar och förutsättningar som omger det strategiska arbetet mot våld.

Vi undersöker hur intersektionella perspektiv kan bidra till arbetet och hur kreativa och upplevelsebaserade metoder kan användas för att öka delaktighet och bidra förändring. Kursen består av tre utbildningstillfällen på distans, däremellan träffas kursdeltagarna i mindre grupper för handledning kring specifika utmaningar i det egna arbetet.

  • Interaktivitet och verksamhetsnära processledning

  • Handledning mellan kurstillfällena för att förankra ny kunskap

  • Fördjupande kunskap kring teman relevanta för det strategiska arbetet

  • Erfarenhetsutbyte med andra i samma roll

För givande möten och utveckling

Jag tar med mig så mycket – tips, råd, hopp, lust och värdefulla kontakter.

Jag har fått en mycket tydligare känsla kring struktur i min roll. Allt har blivit tydligare!

Kursdeltagare våren 2022

Kursledare

Narges Ravanbakhsh

Narges är utbildad jurist och specialiserad på intersektionella perspektiv på våld i nära relationer, rutinutveckling och uppföljande arbete.

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se

Lisa Malmberg

Lisa arbetar som grupphandledare med syfte att stödja utbildare och samordnare i frågor kring exempelvis utbildningsmetodik, att leda grupper och våld i nära relationer.

+46 (0)73 648 31 08

lisa.malmberg@amphi.se

Vill du veta mer om Amphis kursverksamhet? Kontakt oss!

Vill du veta mer om Amphis kursverksamhet? Kontakt oss!

Lisa Malmberg

+46 (0)73 648 31 08

lisa.malmberg@amphi.se