Kurs: Strategiskt arbete mot våld i nära relationer

Samordnar och leder du utvecklingsarbete kring våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck i kommun? Vill du känna dig tryggare och få större tydlighet i din roll? Vill du få verktyg för att jobba med inkluderande processer som främjar delaktighet? Då kan denna kurs ge dig fördjupad kunskap, praktiska verktyg och erfarenhetsutbyte. I kursen hjälps vi åt att definiera vad som ingår i uppdraget som samordnare för en kommuns arbete med våld i nära relationer och hur detta arbete kan göras hållbart, långsiktigt och verkningsfullt.

Under kursens tre utbildningsdagar fokuserar vi på fördjupning och kompetenshöjning. Däremellan ges två tillfällen för handledning i mindre grupper under ledning av Amphi. Fokus kommer vara på egna konkreta utmaningar i arbetet och syftet är att försöka hitta strategier för att hantera dessa utmaningar. Handledningen är två timmar på distans.

Kursen ger dig kunskap om hur du kan öka kvaliteten i de processer du leder med stöd av intersektionella perspektiv, kreativa metoder, interaktivitet, struktur och upplevelsebaserat lärande. Under kursen ges också möjlighet att reflektera med andra kring utmaningar och möjligheter i din roll samt bemötande och förebyggande av motstånd i processer eller utbildningar. Genomgående används metoder för processledning som du sedan själv kan använda dig av i ditt arbete.

Nu är datumen för nästa kursomgång släppta, den här gången inleder vi med enskilda samtal med alla deltagare. Sedan träffas vi vid totalt fem tillfällen varar tre kurstillfällen och två handledningstillfällen.

Kursledare

Lisa Malmberg

Lisa arbetar som grupphandledare med syfte att stödja utbildare och samordnare i frågor kring exempelvis utbildningsmetodik, att leda grupper och våld i nära relationer.

+46 (0)73 648 31 08

lisa.malmberg@amphi.se

Narges Ravanbakhsh

Narges är utbildad jurist och specialiserad på intersektionella perspektiv på våld i nära relationer, rutinutveckling och uppföljande arbete.

+46 (0)70 956 75 06

narges.ravanbakhsh@amphi.se

Är du nyfiken på våra kurser?
Prata med vår kollega Per:

Är du nyfiken på våra kurser?
Prata med vår kollega Per:

Per Ringqvist

+46 (0)70 877 86 53

per.ringqvist@amphi.se