2021-11-30

Saklighet, makt & bias

Under hösten har vi drivit flera processer som både inneburit organisationsanalys, verksamhetsanpassning och utbildningsinsats. I två av uppdragen har vi jobbat nära medarbetare i två skilda offentliga verksamheter, där likabehandlingsfrågor fått ett särskilt fokus. För det är inte helt självklart att prata om likabehandling, likvärdigt stöd och jämlikhet i verksamheter som i sin profession utgår ifrån att deras agerande görs utifrån en idé om saklighet.

Trots att domstolar, kommuner och andra offentliga verksamheter ska arbeta med den statliga värdegrunden som bränsle, visar forskning att även domare, domstolar och andra offentligt anställd personal kan påverkas av strukturer, bias och begränsande normer. Att erkänna detta är ett nödvändigt steg för att överhuvudtaget kunna bemöta och motverka de strukturella problemen som finns i samhället. Däremot ser vi gång på gång hur självbilden om en saklig och rättssäker myndighet eller kommun, många gånger gör det svårt för verksamheter att kritiskt rannsaka sina arbetsmetoder.

Amphi tycker att det är extra givande att jobba just med statliga verksamheter. Inte bara för att det är en intressant målgrupp, men för att mycket av makten – och kontakten med befolkningen – går via dem. Det i sig gör oss lite mer benägna att stötta, utbilda och vara med att förbättra hur svenska myndigheter, regioner och kommuner arbetar.

Är du anställd i offentlig verksamhet? Tänker du eller dina kollegor mycket på saklighet, lagar och regler, och hur det hänger ihop med konsekvenser för begränsande normer? Vill du få hjälp att motverka negativa konsekvenser? Hör av dig till Wendy på wendy.francis@amphi.se, så får du veta mer om vårt arbete för statliga verksamheter.