Partsrådet

Webbutbildning om inkluderande arbetsmiljö för myndigheter

Jämlikhet i samhälle och arbetsliv

TILLSAMMANS FÖR ETT INKLUDERANDE ARBETSLIV

Tänk dig ett arbetsliv där arbetsgivare och fackförbund samarbetar för att skapa en arbetsmiljö där varje individ, oavsett bakgrund eller förutsättningar, har en plats att växa och trivas. Vad skulle det innebära? Och hur kan vi med hjälp av ny kunskap och dialog ta oss närmare en sådan verklighet?

Partsrådet är en organisation dedikerad till att stärka dialogen och samarbetet mellan arbetsgivare och fackföreningar. De identifierade ett tydligt behov – att erbjuda sina medlemsorganisationer praktiskt stöd i att skapa arbetsmiljöer som bygger på inkludering.

Amphi fick frågan om vi kunde hjälpa dem med visionen att utveckla en engagerande och lärande webbutbildning avsedd för deras medlemsorganisationer. För oss på Amphi öppnades möjligheten att använda vår expertis och passion för inkluderande ledarskap, nytänkande team och skapandet av en psykologiskt tryggh arbetsplats.

I samarbete formade vi konceptet och idéerna bakom en webbutbildning som fokuserade på inkluderande arbetsmiljöer. Vårt arbete baserades på forskning och kunskap om universell utformning av arbetsplatser där varje medarbetare, oavsett deras individuella behov och förutsättningar, ges en självklar plats och roll i organisationen.

MED FOKUS PÅ UTRYMME FÖR ALLA

 

  • Inkluderande ledarskap
  • Universell utformning av arbetsplatser
  • Inkluderande processer och möten
  • Psykologisk trygghet
  • Maktstrukturer på arbetsplatsen
  • Värdet av olika kompetenser och perspektiv

BERÄTTELSER I CENTRUM FÖR LÄRANDE OCH FÖRÄNDRING

Amphi skulle inte vara Amphi om vi inte också tog oss an att gestalta verkliga scener från arbetslivet som utgångspunkt för lärande och förändring. Vi gjorde en noggrann förstudie för att förstå målgruppens unika behov. Utifrån analysen utvecklade vi konceptet för webbutbildningen och tog fram övningar, reflektionsfrågor och faktadelar.

Kortfilmen ”Leo” berättar med fint skådespeleri om hur vardagliga händelser och sociala interaktioner kan verka exkluderande på en arbetsplats och få ödesdigra konsekvenser för individen. Utöver kortfilmen producerade vi också föreläsningsfilmer och informationsfilmer som förklarar och fördjupar utbildningens teoretiska innehåll.

Idag utgör webbutbildningen en integrerad del av deras tjänst ”Inkluderande arbetsmiljö.” Den är tillgänglig för myndigheter som strävar efter att integrera inkluderingsfrågor i sin verksamhet och med målet att skapa ett arbetsliv där varje individ får blomstra.

Läs mer om tjänsten på Partsrådet hemsida.

Illustrationer: Jasmine Berge

Vill du vet mer om hur vi jobbar med inkludering i arbetslivet?
Hör gärna av dig till oss!

Vill du vet mer om hur vi jobbar med inkludering i arbetslivet?
Hör gärna av dig till oss!

Johanna Valentin

+46 (0)790 67 70 72

johanna.valentin@amphi.se