Amphis nyheter

Rio och klasskompisarna återvänder

januari 2, 2024
"

Rio och klasskompisarna i filmen Tåget gjorde succé och kommer därför snart tillbaka i en uppföljare. I den ska de fortsätta berätta  för oss om “förändringsagenter” och lära oss vara aktiva åskådare, utmana begränsande normer och bygga trygga relationer i skolvärlden.

Amphi producerade 2022 en animerad film för Botkyrka kommun inom deras våldsförebyggande skolprogram Tåget. Skolprogrammet riktas till de yngre årskurserna där målet ligger på att skapa en trygg skolmiljö där både barn och vuxna ser sig själva som delaktiga i arbetet med att säga ifrån mot våld. Filmen med huvudkaraktären Rio används för att underlätta samtal om normer, med extra fokus på vithets- och könsnormer, och skapades för barn i årskurs F-3. Och nu kommer uppföljaren! Även den görs tillsammans med produktionsbolaget Soja som står bakom de fantastiska fina illustrationerna som utmärker Rios och kompisarnas skolliv.

Ett utökat pedagogiskt grepp

I samband med filmproduktionen såg vi även behovet att bygga ut det pedagogiska underlaget som skolpersonalen kan använda på arbetsplatsträffar för att samtala om Tågets fyra grundprinciper:

⫸ Anknytning och trygga relationer

⫸ Aktivt åskådarskap

⫸ Att utmana stereotypa könsnormer

⫸ Ledarskap (förebildsfaktorn)

I samarbete med sakkunniga inom Botkyrka kommun har Amphi skissat fram fyra verklighetsnära ljudberättelser där vi får följa Rio och klasskompisarna i situationer som utmanar skolpersonalen att reflektera över hur de kan agera för att eleverna ska känna trygghet i skolan. Ljudberättelserna kompletteras med diskussionsfrågor som är gjorda för att väcka gemensamma samtal om hur vi skapar en skolmiljö där elever känner att de kan vända sig till en vuxen när det uppstår svåra situationer. Hur är vi goda förebilder, och hur hanterar och bemöter vi kränkningar vi ser i vardagen?

Ljudberättelser är ett av Amphis mest frekventa produktionsval. Samtidigt som det är ett kraftfullt verktyg för att väcka känslor och tankar, fungerar det extra bra för arbetsgrupper som behöver reflektera tillsammans. Ljudberättelsen skapar en samvaro i upplevelsen vilket ger ett bättre utgångsläge för den efterföljande diskussionen.

Rio, Cleo, Kaj, Bennie, Sasha och Mika får följa med Botkyrkas medarbetare från skolgården in på arbetsplatsträffen, och vi hoppas deras historier kan fortsätta stärka kommunens våldsförebyggande arbete för alla — stora som små.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med frågor om våldsförebyggande arbete för unga och barn, eller är du bara nyfiken på det här projektet? ☞ Hör av dig till wendy.francis@amphi.se eller emmanuelle.sylvain@amphi.se

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

Viktiga erfarenheter från samordnare som arbetar strategiskt mot våld

Utvecklingsmedlen som försvann