Amphis nyheter

Inspiration för kommunikatörer om maktmedveten kommunikation

maj 4, 2023
"

Kommunikation handlar alltid om makt och förmågan att påverka budskapet. När en kommunikatör väljer en bild för företagets Instagram eller intervjuar personer för nyhetsbrevet, tas beslut som kan förstärka, återskapa, dölja eller förändra idéer om människor, platser och händelser. Därför ser Amphi kommunikatörens roll som en tillgång i arbetet med jämlikhetsfrågor – om kommunikationen sker med ett medvetet förhållningssätt till makt!

Inkluderande och maktmedveten kommunikation är alltid i rörelse. Den ifrågasätter traditionella mönster och skapar nya så att kommunikationen tar hänsyn till både nuvarande och historiska maktstrukturer och kontexter. Det kan verka som en utmaning att ta itu med detta, men att inspireras av goda exempel kan fungera som en motivation för kommunikationsarbetet.

Maktmedveten kommunikation i praktiken 

Amphi höll nyligen en föreläsning om inkluderande kommunikation med cirka 60 kommunikatörer från olika folkhögskolor runt om i landet. Föreläsningen omfattade både teori och praktiska tips för att väcka tankar om möjligheter framåt. Några av de teman som diskuterades var:

⫸  Skillnaden mellan synlig, kvantitativ representation och ett inkluderande bildspråk.

⫸  Hur man kan hantera trender i sociala medier, kritik och ”cancel culture”.

⫸  På vilka sätt inkluderande kommunikation kan användas som verktyg för demokrati och delaktighet.

Mer komplexa frågor som kommunikatörens ansvar och mandat bidrog också till intressanta samtal. Efter föreläsningen fick deltagarna nätverka och dela erfarenheter genom en samtalsmetod som kallas ”Open Space”.

Välkommen påfyllning av kunskap om maktmedveten kommunikation

Deltagarna var mycket engagerade och många uttryckte att de skulle ta med sig både kunskap och nya pedagogiska metoder tillbaka till sina verksamheter. Här är några av de reaktioner som vi tar med oss:

”Det var så skönt att få konkreta verktyg från föreläsningen och det var ett utmärkt sätt att prata om våra frågor under workshopen.”

”Det var fantastiskt att kombinera lärande och kreativ verkstad på ett så proffsigt sätt!”

”Helt magiskt bra! Jag kan inte nog säga hur värdefullt detta var för mig!”

Vi tackar för de fina orden och en inspirerande dag!

☞ Behöver ditt kommunikationsteam inspiration för kreativa och inkluderande sätt att jobba med kommunikation? Maila sakkunnig i kommunikationsfrågor, Wendy Francis, på wendy.francis@amphi.se.

☞ Söker du efter processledning för dig och dina medarbetare, i frågor kopplat till ert förändringsarbete? Då ska du prata mer med Johanna Valentin på johanna.valentin@amphi.se.

Vill du ha hjälp och ny kunskap?

Välkommen att höra av dig till oss!

Kontakta info@amphi.se

Läs mer

Intervju med United Soul: Om arbete mot rasism och för ”cultural appreciation”

Kartläggning av utbildningsbehov om våld för Botkyrka kommun